اطلاعات هتل ( قيمت ها به ريال ميباشد )
نام هتلستارهخدماتاتاق 3 تختهاتاق 2 تختهاتاق 1 تختهکودک با تخت کودک بدون تختانتخاب
تست1*12۲۳۴۲۳۴۲,۳۲۴۲۳۴۲۳۴
 
اطلاعات حرکت
نوع وسيله مدل يا درجه شرکت حمل و نقل کننده مدت زمان طي مسافت
زميني تست

اطلاعات تور
از تست
به تست
تاريخ رفت 1396/11/16 تاريخ برگشت 1396/11/17
زمان رفت 10:00 زمان برگشت 12:00
تاریخ اعتبار از 1396/11/12 تا 1396/11/30    
مدارک لازمخدمات آژانس
توضيحات